top of page

Hakkımızda

Türkiye merkezli ilk ve tek tüketici menfaati savunu grubu olan Individual Choice Initiative (ICI), Ağustos 2023'te kurulmuştur. ICI, Türkiye'deki önemli çevrelerle aktif bir diyalog sürdürerek tüketici haklarının korunması ve politika yapım süreçlerine entegrasyonu için çalışmalar yürütmektedir. Grubun çalışmaları kampanya yürütme, derinlemesine araştırmalar ve savunuculuk faaliyetleri şeklinde üç temel alanda odaklanmaktadır. Ana ilgi alanları arasında yaşam tarzı seçimleri, yenilikçi alternatifler ve tütün zarar azaltma yöntemleri yer almaktadır. Bu konulara yoğunlaşırken, ICI politika belirleme süreçlerinde tüketici tercihlerinin önceliklendirilmesini, daha az düzenleme, düşük vergi oranları, artan gizlilik ve genişleyen piyasa olanakları ile tüketici menfaatlerinin korunmasını amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Misyonumuz

Türkiye'de tüketici tercihlerinin merkezde olduğu, düzenlemelerin ve vergi yükünün azaltıldığı, gizlilik ve piyasa fırsatlarının artırıldığı bir gelecek inşa etmek.

Tüketici menfaatinin korunmasını ve güçlendirilmesini temel alan, politika değişikliklerini yönlendirmek ve bu doğrultuda etkili stratejiler geliştirmek

İsrafil Özkan

İsrafil Özkan

Eş Kurucu

İsrafil Özkan is the Director of the Freedom Research Association (FRA), a liberal think tank based in Turkey. Mr. Özkan has conducted projects on the rule of law, democratization, free market, and civil liberties for 10 years. He specialized in increasing organizational effectiveness, strategic planning, and digital campaigning. He contributes to different think tanks and grassroots organizations as an advisor. He is the founder of the Turkish Public Alcohol Policy Watch, a watchdog initiative against unreasonable alcohol restrictions in Turkey. He is also the co-founder of the Individual Choice Initiative (ICI)

Çağın Tan Eroğlu

Çağın Tan Eroğlu

Job Title

Çağın T. Eroğlu started his education at Bilkent University Faculty of Law, along with a minor degree program in Turkish Literature. Eroğlu has joined Freedom Research Association, a prominent classical liberal based in Ankara, Turkey, as a Project Intern, mainly focusing Turkish Public Alcohol Policy Watch Project in January 2021. He published many analyses on the unreasonable restrictions towards alcohol consumption in Turkey and coordinated a campaign against these restrictions that drew huge public attention in Turkey. He is the co-founder of Individual Choice Initiative (ICI), a pro-consumer NGO promoting safer alternatives and freedom of choice in Turkey.

Hedeflerimiz

Türkiye'deki tüketiciler ile piyasa aktörleri arasında köprü kurarak, bu ilişkide sadece tüketicilerin daha büyük menfaatini gözeten üçüncü bir taraf olarak hareket etmek.

Politika yapıcılar ve düzenleyiciler ile etkileşime girerek, tüketici tercihlerine zarar verebilecek düzenlemelere dikkat çekmek.

Kısıtlayıcı politikalar hakkında farkındalık yaratmak, politika sürecine vatandaş katılımını artırmak ve hükümetin serbest piyasa ile yaşam tarzı müdahalelerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek.

Sıkı düzenlemeler veya zorunluluklar olmaksızın sağlıklı seçimler yapmak isteyen bireyleri eğitmek.

Bireysel tercihler ve otonomi faktörlerini, tüketim oranları, sağlık ve yenilik problemleri, kara pazar, yasal ve kurumsal düzenlemeler gibi konularda izlemek ve raporlamak.

Bireyler için daha iyi politikalar oluşturmak amacıyla politika yapım sürecini doğrudan etkilemek.

1

2

3

4

5

6

Ekibimiz

bottom of page