top of page

Türkiye'nin ilk ve tek

tüketici menfaati savunu grubu

Tavşan deliğinden içeri

Add a Title

Tüketici Tercihini Türkiye'de Karar Alım

Sürecine Entegre Ediyoruz

Türkiye'de yaşayan bir bireyseniz tüketici tercihinin karar alım sürecinin ne kadar dışında kaldığını tecrübe etmişsinizdir. Politik ve ekonomik karar alım süreçlerinde tüketici tercihi ne kadar göz ardı edilirse, bireysel sorumluluk ve ekonomik özgürlük de bireyler için o kadar denklem dışına itilir. Bu durumu tersine çevirebilmek için Individual Choice Initiative olarak Türkiye'de tüketici tercihinin karar alım sürecine dahil olabilmesi için çalışıyoruz. 

Ne İçin Çalışıyoruz?

Individual Choice Initiative, bir tüketici menfaati savunu grubudur. Menfaat savunusu yaptığımız alanları üç temel değer etrafında topluyoruz.

Yaşam Tarzı Tercihleri

Özgürlük, sorumluluk demektir. Bireysel sorumluluğa inanarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızda Türkiye'deki bireylerin yaşam tarzı tercihlerinin ekonomik ve sosyal olarak güvenceye alınabilmesi için çalışıyoruz.

Read More

Daha fazlası için...

Market İnovasyonu ve Büyüme

Ekonomik kalkınmaya giden yolun güçlü bir piyasadan, güçlü piyasanın da rekabetçi alternatiflerden geçtiğine inanıyoruz. Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilmek için piyasa engellerinin optimize edildiği, inovatif ve özgürlükçü bir piyasa hedefliyoruz. 

Read More

Yaşam Tarzı Tercihleri

This is a paragraph where you can include any information you’d like. Click to Edit and add your own text. Change the font, size or scale to customize the style.

Read More

Daha fazlası için...

Tütün Zarar Azaltma

OECD ülkeleri arasında en yüksek sigara tüketim ortalamasına sahip Türkiye'de tütün zarar azaltma stratejilerinin etkili uygulanmasının sağlıktan ekonomiye pek çok alan için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Read More

Daha fazlası için...

Nasıl Çalışıyoruz?

Yürüttüğümüz dijital ve fiziksel kampanyalarla tüketici tercihine yönelik kamusal bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Savunduğumuz değerlerin ne anlama geldiğini hedef gruplarımıza anlatarak doğru stratejilerle kamusal bilinci arttırmayı hedefliyoruz. 

Kampanya Yürütüyoruz

Daha fazlası için...

Uzman araştırmacılarla tüketici tercihine yönelik karar alımların gerekliliğini katı veriler; ekonomik, politik ve sosyolojik analizlerle karar alıcıların masasına sunuyoruz.

Araştırma Yapıyoruz

Daha fazlası için...

Kampanya ve araştırmalarımızın somut çıktılarını karar alıcılar ve hedef gruplarımızla paylaşıyor, böylece Türkiye'de tüketici tercihine yönelik taleplerin hangi doğrultuda olduğuna dair katı öneriler sunuyor ve somut politika değişikliği hedefliyoruz. 

Savunuculuk Gerçekleştiriyoruz

Daha fazlası için...

Bültene Abone Ol

ICI Bülten

ICI Bülten'e olan Türkiye'de yaşam tarzı ekonomisi ve tüketici tercihine yönelik gelişmelerden anından haberdar ol, tartışmadan asla uzak kalma. 

bottom of page